Categorieën
Duurzaamheidscafe

Biodiversiteit op het erf en in je tuin

Informatie en plezier over bloemetjes en beestjes in het duurzaamheidscafé

Op 19 november stond het duurzaamheidscafé van Duurzaam Drimmelen in het teken van biodiversiteit. Kijk in het buitengebied en je ziet veel kale boerenerven. In de dorpen zie je veel betegelde tuinen. Daar is niet veel leven. Want zonder bloemen zijn er geen vlinders en bijen, en ook geen vogels, omdat er voor hen geen insecten en geen schuilplaatsen zijn. Dat moet anders, er moet weer meer leven komen: biodiversiteit!
Hoe, dat kregen de bezoekers te horen van Arjen Stoop en Jan Ligthart in het clubgebouw van de Madese Natuurvrienden.

Arjen Stoop, actief bij de Madese Natuurvrienden en in het dagelijks leven veldwerker bij Het Brabants Landschap, vertelde over het Project Erven Plus. Daarmee worden eigenaren van erven in het buitengebied ondersteund die meer leven op hun erf willen. Ook de gemeente Drimmelen doet mee aan het project, als een van de 24 Brabantse gemeenten die zich daarvoor hebben aangemeld. De gemeente neemt de helft van de kosten voor haar rekening of liever gezegd: de gemeente heeft een bedrag beschikbaar gesteld dat door Het Brabants Landschap met hetzelfde bedrag is aangevuld.
De regeling werkt zó. De eigenaar van een erf meldt zich aan, waarna een erfscan wordt gedaan. Die leidt tot een advies op maat. Over de beplanting, waar die moet komen te staan, en waar bijvoorbeeld nestkasjes moeten worden opgehangen. Het plantgoed en de nestkasten worden vervolgens geleverd.
Daarná moet natuurlijk worden gemonitord of de biodiversiteit op dat erf door de maatregelen is vergroot. Dat doen de Madese Natuurvrienden. Als het bijvoorbeeld de bedoeling is dat er meer zwaluwen op een erf nestelen dan worden de nestjes geteld en blijkt of het doel wordt bereikt.

Categorieën
Duurzaamheidscafe

Biodiversiteit: ook in je eigen tuin

Kom op 19 november naar het duurzaamheidscafé

Biodiversiteit: ook in je eigen tuin

Zoals je in de vooraankondiging hebt gelezen besteden we in het duurzaamheidscafé van 19 november aandacht aan biodiversiteit in je eigen leefomgeving. Hoe kun je ervoor zorgen dat vlinders, insecten en andere beestjes het naar hun zin hebben in jouw tuin, en op hun beurt als voedsel kunnen dienen voor de vogels?

De sprekers zijn deze avond Arjen Stoop en Jan Ligthart. Arjen vertelt over het project Erven Plus, dat als doel heeft boerenerven levendiger te maken. Jan laat zien hoe je dat in je eigen tuin kunt doen.