HomeAgendaGemeentepolitiek

Gemeentepolitiek

Het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente.

Ontmoet wethouder Jürgen Vissers dinsdag 16 april tijdens het duurzaamheidscafé

Zoals u weet organiseert Duurzaam Drimmelen regelmatig een duurzaamheidscafé
waarin informatie wordt gegeven over allerlei onderwerpen die met duurzaamheid te
maken hebben. Het gaat om duurzaamheid in brede zin, dus niet alleen energie(transitie).
In het café van 16 april licht Jürgen Vissers, wethouder van duurzaamheid, het beleid van de gemeente toe.

Na de gemeenteraadsverkiezingen is een nieuw college aan de slag gegaan om onder andere het duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven. Wat is er terecht gekomen van de plannen? Wat is er het afgelopen jaar bereikt, welke initiatieven zijn genomen en welke voornemens liggen klaar? En hoe worden de burgers en de maatschappelijke organisaties bij het beleid betrokken?
Jürgen Vissers, bijgestaan door zijn ambtelijk adviseur energietransitie Toine van Arendonk, zal duurzaamheid breed oppakken. Natuurlijk kan een belangrijk thema als de energietransitie niet onbesproken blijven, maar daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid in de openbare ruimte, de natuur in de gemeente, afval, vervoer, wonen en economie. Ook inkoop en aanbesteding is een van de thema’s, want met het op een juiste manier inkopen en aanbesteden kan een groot verschil worden gemaakt. Niet al deze onderwerpen zitten in de portefeuille van de wethouder duurzaamheid, maar het is logisch dat deze toch worden belicht. Want wanneer is duurzaamheid eigenlijk géén punt van aandacht?

Het leuke van deze avond is dat in het gezellige clubhuis van de Madese Natuurvrienden de drempel voor het stellen van vragen en het ontstaan van een goede discussie laag is. Iedereen kan meedoen. Het bestuur van Duurzaam Drimmelen is blij dat Jürgen Vissers het gesprek op deze manier wil aangaan.

Op dinsdag 16 april 2019 bent u welkom in het clubhuis van de Madese Natuurvrienden. De avond begint om 20.00 uur; inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. “De Liniehof” ligt aan de Kievitstraat 3 in Made. U kunt het niet missen want er staan wegwijzers.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. En neem uw buren mee! Tot ziens op 16 april.