Duurzame en circulaire economie

Als we praten over verduurzaming, ontstaat al snel de neiging om in termen van technologie te blijven hangen. Techniek wordt vaak gezien als de oplossing voor tal van problemen, maar we staan in de praktijk nog maar mondjesmaat stil bij een hefboom voor maatschappelijke vraagstukken die nog veel meer impact kan hebben.

 

De economie wordt vaak nog gezien als een gegeven, een concept dat we nu eenmaal hebben en waar we het mee moeten doen, omdat, volgens sommigen, ‘er geen beter systeem is’. De laatste decennia is er veel onderzoek gedaan naar verbetering van economische concepten en inmiddels kunnen we wel stellen, dat de wereld langzaam maar zeker toe is aan structurele vernieuwing van de economie.

In de oude economie staat schaarste denken centraal. En schaarste denken leidt tot machtsongelijkheid want iemand moet dan over de schaarste gaan beslissen. In een circulaire economie is geen sprake meer van schaarste want circulair is in feite net als een perpetuum mobile: eeuwigdurend. Zo’n economie willen we graag hebben. Waar schaarste en dus machtsongelijkheid geen of nauwelijks nog een rol spelen.

We gaan naar een economie die elites niet langer bevoordeelt en het aan de maatschappij overlaat om de problemen op te lossen (die zittende economen betitelen als ‘externaliteiten’). De lusten privatiseren en de lasten socialiseren is niet langer meer van deze tijd. Als we dat voor elkaar krijgen, dan komt ook een onderwerp als betaalbaarheid (van dure duurzame innovaties) in een ander daglicht te staan. Het roer moet om.

Of wat dacht je van het idee van een (on)voorwaardelijk basis inkomen? Iedereen die vrijwillig bijdraagt aan een betere wereld zonder daar winst mee te willen maken komt in aanmerking voor zo’n basisinkomen. Als we dat zouden doen, zouden veel ondernemers die nu nog ‘voor de winst’ gaan misschien wel switchen naar een baan met meer financiële zekerheid en minder financieel ondernemersrisico. Elke burger die dat wil zou er aan mee kunnen doen. Stel je eens voor wat een gigantische (duurzame) workforce we daarmee op zouden kunnen bouwen!

 

We stellen binnen Duurzaam Drimmelen zorg voor de Aarde, zorg voor onszelf en zorg voor toekomstige generaties centraal en willen dit in de praktijk brengen middels nieuwe, deels nog te ontwikkelen economische modellen of concepten. Zodat we ons principe, iedereen beter, niemand rijk, daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Hoe gaaf zou het zijn als dat gaat lukken! Denk je met ons mee?