Gezocht: voorzitter

zoekt een voorzitter

iemand die het leuk vindt samen te werken aan duurzaamheid

en die

zijn of haar talenten wil gebruiken
en verder ontwikkelen

Voor Duurzaam Drimmelen is duurzaamheid een breed begrip. Het gaat over alles wat van belang is om de gemeente Drimmelen nu en in de toekomst leefbaar te houden. Natuurlijk de energietransitie die op gang begint te komen, maar steeds meer, ook in samenhang daarmee, aandacht voor biodiversiteit.

Duurzaam Drimmelen heeft zelf de kennis niet in huis en voert zelf geen projecten uit, maar wil door communicatie en verbinding bevorderen dat mensen en (vrijwilligers)organisaties elkaar vinden. Zo kunnen zij er samen voor zorgen dat de gemeente duurzamer en groener wordt.

Voorzitter van Duurzaam Drimmelen: een uitdaging die veel van je vraagt maar waar je ook veel voor terug krijgt!

Wat wij belangrijk vinden is dat onze voorzitter:

  • een goede netwerker is
  • mensen kan boeien en binden, zowel naar buiten toe als binnen het team van bestuur en vrijwilligers
  • geen volger is, maar steeds nieuwe wegen zoekt
  • en natuurlijk een passie heeft voor duurzaamheid.

Wil je weten of de functie van voorzitter van Duurzaam Drimmelen iets voor jou is, neem dan contact op met een van de bestuursleden:
Carla Burger: carla.burger@duurzaamdrimmelen.nl , tel. 076-5323150
Machteld van de Vijver: m.vande.vijver@ziggo.nl , tel. 06-13706547

Samen werken aan duurzaamheid

MISSIE EN VISIE VAN DUURZAAM DRIMMELEN

Missie
Duurzaam Drimmelen ziet het als haar maatschappelijke taak om de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente Drimmelen te bevorderen waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is. Wij willen daarmee een bijdrage leveren aan het behoud van de leefbaarheid van de aarde voor onze huidige en toekomstige generaties.
Wij zetten ons in voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente Drimmelen, door hen te informeren, samen te brengen, te verbinden en met hen samen te werken. Daarvoor stellen wij onze kennis, informatie en contacten ter beschikking. Wij willen samen werken aan duurzaamheid.

Visie
De gevolgen van het handelen van mensen op hun omgeving zijn ingrijpend; dat wordt steeds duidelijker. Het klimaat wordt extremer, de biodiversiteit neemt snel af, de vervuiling van onze leefomgeving neemt toe, de oorspronkelijke natuur wordt steeds schaarser en grondstoffen raken uitgeput. Steeds meer komt het besef dat een leefbare toekomst wordt bedreigd als we deze ontwikkelingen niet keren. We zien daarom steeds meer initiatieven, van inwoners, organisaties, bedrijven en de overheid, die deze ontwikkelingen willen stoppen en die willen bijdragen aan het verduurzamen van de aarde en de maatschappij.
Duurzaam Drimmelen wil die initiatieven op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeente Drimmelen ondersteunen en stimuleren door:
nieuwe ontwikkelingen te volgen en breder bekend te maken;
te communiceren over nieuwe en bestaande initiatieven;
inwoners, organisaties, bedrijven en overheden met elkaar in contact te brengen;
het verwerven en delen van informatie en kennis.

MOTTO VAN DUURZAAM DRIMMELEN
Samen werken aan duurzaamheid in de gemeente Drimmelen door communicatie, en door het verbinden en ondersteunen van initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven.