HomeNieuws2040 Drimmelen energieneutraal

2040 Drimmelen energieneutraal

2040 Drimmelen energieneutraal

Met het klimaatverdrag van Parijs in 2015 zijn er internationaal duidelijke afspraken gemaakt om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.

Ook in de gemeente Drimmelen wordt actief gewerkt aan de overgang van een fossiele naar een duurzame samenleving. De gemeenteraad heeft in 2013 uitgesproken dat gemeente Drimmelen in 2040 energieneutraal moet zijn. Daarmee wordt (grofweg) bedoeld dat Drimmelen op jaarbasis evenveel duurzame energie opwekt als er aan energie wordt gebruikt. 

Green Deal
Een belangrijk project betreft de opwekking van windenergie langs de A16. Circa 100 MW aan windenergie wordt gerealiseerd. Op Drimmelens grondgebied worden 8 Windmolens gebouwd.
De Provincie Noord Brabant en de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert hebben, samen met (wind)projectontwikkelaars en allerlei maatschappelijke organisaties, waaronder Stichting Energietransitie Drimmelen, in een Green Deal afgesproken dat minimaal 25% van de opbrengsten van de windmolens terugvloeit naar de lokale gemeenschap en daar ten behoeve van de energietransitie wordt ingezet. De revenuen voor Drimmelen worden geschat op € 200.000 per jaar gedurende de vergunningsperiode van de windmolens (20 jaar). Deze middelen zijn bestemd ter ondersteuning van de energietransitie in Drimmelen onder 3 voorwaarden:

  • iedereen moet mee kunnen doen;
  • betere verdeling lusten en lasten;
  • in te zetten als hefboom om de energietransitie te versnellen.

Drimmelense Energie Agenda  (DEA)
n de lokale energie agenda van Drimmelen (voortaan DEA genoemd) wordt aangegeven hoe en aan welke projecten en initiatieven de opbrengsten van de windmolens (de genoemde 25%) in Drimmelen worden besteed.
De lokale energie agenda van Drimmelen heeft tot doel een door alle partijen (woningeigenaren, huurders, corporatie(s), bedrijven, instellingen, verenigingen en de overheid zelf) in de gemeenschap gedragen agenda te maken waarmee de doelstelling om energieneutraal te worden wordt aangejaagd. De energietransitie is een gezamenlijke uitdaging die vraagt om een gezamenlijk plan. De essentie van de lokale energie agenda is dat lokale partijen samen werken aan het energieneutraal maken van gemeente Drimmelen. Iedere partij heeft daarbij eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Ieder van de betrokken partijen heeft daarbij ook zijn eigen beleid en in principe ook financiering van zelf gedefinieerde projecten.

Stichting Energietransitie Drimmelen (STED)
In oktober 2016 is in gemeente Drimmelen de Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) opgericht. Doel van de STED is:

  • Helpen de eerder genoemde Green Deal uit te voeren, zodat daadwerkelijk minimaal 25% van de opbrengst van de windmolens op een effectieve manier terugvloeit naar de lokale gemeenschap.
  • Helpen in de lokale gemeenschap draagvlak te creëren voor de energietransitie;
  • Beheer van het energietransitiefonds dat gevoed wordt vanuit de opbrengsten van de windmolens.

Momenteel worden in alle kernen gesprekken met diverse partijen gesprekken gevoerd . Ook de plannen van het Traaise Energie Collectief worden meegenomen in de DEA.

Op donderdag 22 november zal tijdens de informatieraad in het gemeentehuis een toelichting gegeven op de DEA. Aanvang 19.30 uur.