HomeNieuws4D-Cafe Mei 2016

4D-Cafe Mei 2016

Dinsdagavond 24 mei 4D café van Duurzaam Drimmelen over zonne-energie.

Regelmatig organiseert de coöperatie Duurzaam Drimmelen een zogenaamd 4D-café. Een bijeenkomst met informatie over alles wat met duurzaamheid te maken heeft en de mogelijkheid voor leden en niet-leden om elkaar te ontmoeten.

Op 24 mei gaat het 4D-café over zonne-energie. U hoort onder andere meer over de derde ronde zonnepanelen en over zonneboilers. Verder hoopt Duurzaam Drimmelen via deze avond ook vrijwilligers te vinden voor de activiteiten van haar werkgroepen. Vrijwilligers zijn nodig voor het mee helpen uitwerken van o.a. de projecten Zonneboilers en  Zon op Ander Dak.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

 • Stand van zaken Cooperatie Duurzaam Drimmelen.
  • Lopende projecten zijn o.a.. windenergie, woningisolatie en energie reductie. Ook duurzame voeding is een belangrijk onderwerp. 
  • Waar zijn nog vrijwilligers voor nodig?
 • Derde ronde zonnepanelen.
  • Wat is er tot nu toe bereikt?
 • Zonneboilers. De volgende vragen worden beantwoord:
  • Wat is een zonneboiler precies?
  • Voor zonneboilers is dit jaar subsidie beschikbaar. Wat houdt deze subsidie in?
  • Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie?
  • Voor welke huishoudens zijn zonneboilers geschikt?
  • Wat is het kostenplaatje en welk rendement levert dit dan op?
  • Als er voldoende interesse is, gaan we dit collectief regelen.?

 • Zon op Ander Dak.
  • Een onderwerp dat hierbij aan de orde komt is de postcode roos. Die bepaalt in welk gebied gebruik kan worden gemaakt van zonnepanelen op een ander dak, als uw eigen dak daar niet geschikt voor is. Ook los van de  postcode roos zijn er mogelijkheden voor zon op ander dak.Hiervoor wordt een basis plan van aanpak geschetst.Om dit verder uit te werken is veel kennis nodig: financieel, juridisch, welke regelingen zijn er…. Duurzaam Drimmelen zoekt extra vrijwilligers die deze kennis kunnen inbrengen.
 • Komt er een vierde ronde zonnepanelen? Ook dit dient nader uitgewerkt te worden. De ontwikkelingen gaan immers steeds sneller.

Meer dan genoeg dus om een avond mee te vullen. Na het programma is er natuurlijk ruimschoots de gelegenheid om na te praten. De eerste contacten met nieuwe vrijwilligers kunnen dan ook worden gelegd.

U bent van harte welkom op dinsdag 24 mei. Plaats: ’t Trefpunt, Raadhuisplein 1 in Made. Inloop met koffie of thee vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.