HomeNieuwsBTW zonnepanelen bij aanschaf vóór 20 juni 2013

BTW zonnepanelen bij aanschaf vóór 20 juni 2013

Heeft u een zon PV systeem aangeschaft vóór 20 juni 2013 en heeft u te horen gekregen, dat u dan geen BTW op de aanschaf kan terugvragen bij de belastingdienst? Wij kennen een partij, die denkt dat het wel mogelijk is deze BTW terug te vragen! Lees hieronder hoe de Schippergroep u hierbij kan helpen. Natuurlijk vergt het wel een kleine investering, maar het bedrag dat u potentieel kan terugvragen bedraagt gemakkelijk enkele honderden tot duizend euro.

Het Hof van Justitie van de EU heeft in de zaak Fuchs beslist, dat de exploitant van zonnepanelen ondernemer is voor de btw. Hierdoor is het mogelijk om btw te claimen op de aanschaf van de zonnepanelen. Voor algemene informatie verwijzen wij u graag naar ons memo, terug te vinden via de volgende link:
www.schippergroep.nl/downloads/memo-fiscaal-voordeel-op-zonnepanelen/

Vanuit het Ministerie van Financiën heeft de belastingdienst door middel van een besluit de opdracht meegekregen om de btw op de aanschaf van de zonnepanelen alleen terug te geven als de aanschaf op of na 20 juni 2013 heeft plaatsgevonden.

Ons inziens is het onder voorwaarden mogelijk om de btw toch te claimen als u uw zonnepanelen hebt aangeschaft vóór 20 juni 2013. Hiertoe is het nodig om een verzoek te doen aan de belastingdienst om uw rechten op een mogelijke teruggave van btw niet te verspelen. Let op dat de aanschaf wel moet hebben plaatsgevonden na 1 januari 2009.

De belastingdienst zal een verzoek om teruggave van btw naar verwachting niet toewijzen, waardoor het nodig zal zijn een bezwaarprocedure te starten. Schipper Accountants B.V. wil dan een gezamenlijke bezwaarprocedure starten. Op deze wijze kunnen de procedurekosten gedeeld worden. Door een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak is het dan mogelijk om kennis te koppelen aan efficiency om een zo mogelijk een optimaal resultaat te bereiken: het terugontvangen van de btw op de zonnepanelen. De uitkomst kunnen we uiteraard niet garanderen maar wij menen: ‘niet geschoten is altijd mis’.

Indien de belastingdienst het bezwaar afwijst loopt de route vervolgens via de rechtbank, het gerechtshof (in hoger beroep), de Hoge Raad (in cassatie) en eventueel zelfs het Hof van Justitie. Het traject zal naar verwachting een periode van minimaal 5 jaar in beslag nemen.

Schipper Accountants B.V. helpt u graag om uw rechten veilig te stellen en daarbij alvast op een juiste wijze voor te sorteren voor de juridische procedure. In de eerste fase verzorgt Schipper Accountants B.V. dan de aanmelding bij de belastingdienst en het indienen van een bezwaarschrift voor een bedrag van €60 incl. btw.

De kosten voor het vervolg van de procedure, de route naar de rechter, worden maximaal gesteld op een bedrag van 35% van de btw teruggave, waarin begrepen de €60 van de opstartfase. Indien u uw rechten wilt veiligstellen kunt u Schipper Accountants B.V. opdracht geven om u aan te laten melden bij de belastingdienst.
Wij hebben hiertoe de volgende informatie nodig:

  • Uw naam en adresgegevens
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Uw burgerservicenummer
  • Een kopie van de factuur van aanschaf van de zonnepanelen met daarbij een betalingsbewijs

U kunt deze informatie mailen naar info@schippergroep.nl ovv BTW zonnepanelen.

Heeft u vragen over de inhoud van het bericht, de procedure, of over de btw en zonnepanelen in het algemeen, stuurt u dan aub een e-mail naar het genoemde e-mail adres.

Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk op vrijdag 9 mei 2014.