HomeNieuwsGoed afval scheiden loont

Goed afval scheiden loont

Alles wat u altijd al wilde weten over afval met verve uitgelegd tijdens duurzaamheidscafé

Op 20 november organiseerde Duurzaam Drimmelen in samenwerking met de gemeente een duurzaamheidscafé over afval, in het clubhuis van de Madese Natuurvrienden. Karel van Twist van de gemeente Drimmelen vertelde hoe de gemeente het inzamelen van afval heeft georganiseerd en wat daarvan de resultaten zijn. Daarna beantwoordde hij vragen aan de hand van door de aanwezigen meegenomen “onmogelijk” afval.

Het clubhuis was gezellig vol met mensen die graag wilden weten hoe ze moeten omgaan met hun afval: alles waar ze van af willen. Maar zoals we allemaal wel weten bestaat er bijna geen echt afval. Het meeste wat je weg doet is nog prima bruikbaar voor wat anders. Als je het afval goed scheidt blijft er maar heel weinig over. Voor dat restafval is de grijze bak bedoeld.

 

Karel van Twist zit al 41 jaar “in het afval”. Hij begon bij de toenmalige gemeente Hooge en Lage Zwaluwe. Naar zijn mening werden in die tijd de kosten van het ophalen van huishoudelijk afval niet eerlijk verdeeld, want bijvoorbeeld bejaarden betaalden even veel als grote gezinnen.
De ouderen onder ons hebben nog meegemaakt dat je het afval niet hoefde te scheiden. Je zette de grijze vuilniszakken of – nog langer geleden – de vuilnisbak aan de straat. Het zogenaamde grove afval moest je op een andere manier zien kwijt te raken. In sommige steden is dat trouwens nog steeds zo.
Glas was het eerste dat apart werd ingezameld. De glasbakken zijn al lang een vertrouwd beeld in iedere buurt. Later kreeg iedere woning twee kliko’s: een grijze en een groene. In de groene kun je nog steeds etensresten en tuinafval kwijt. Een aantal jaren geleden werden daarnaast de “plastic heroe” zakken geïntroduceerd voor het plastic afval. Nu zijn daarvoor lichtgroene zakken in de plaats gekomen, waarin je naast plastic ook metaal (=blikjes) en drankenkartons kwijt kunt, het zogenaamde PMD-afval. Volgens een vast schema in de jaarlijks door de gemeente verstrekte afvalkalender werden de bakken en zakken en het oud papier opgehaald. De zwarte bak met restafval twee keer per maand. Voor het legen van de zwarte bak en voor het legen van de groene bak moest worden betaald.

Met ingang van dit jaar is dat anders geworden. Het legen van de groene bak is tegenwoordig gratis en voor het legen van de grijze betaal je per keer. De bedoeling hiervan is de mensen aan te sporen hun afval goed te scheiden. Hoe minder vaak je de grijze bak aan de straat zet, hoe minder je betaalt. Deze bak wordt nog maar een keer per maand geleegd. Het is dus zaak de afvalkalender goed in de gaten te houden.
De keuze voor de huidige manier van inzamelen is gemaakt op basis van overwegingen van duurzaamheid. Over de kosten die dat met zich meebrengt is na veel discussie overeenstemming bereikt in de gemeenteraad.

Huishoudelijk afval bestaat voor 5 tot 10 procent uit restafval: vuil verpakkingsmateriaal, stukjes touw en leer, enzovoort. Maar in de praktijk komt 15,5 procent van het afval in onze gemeente in de grijze bak terecht. Dat blijkt uit de afvalanalyse die de gemeente twee keer per jaar uitvoert. Daarvoor wordt bekeken wat de inhoud is van een steekproef van 40 grijze bakken. In die bakken worden nog steeds etensresten aangetroffen.

Denk bijvoorbeeld aan een kip in plasticfolie die over de datum is. Die moet eigenlijk worden uitgepakt; de kip zelf moet in de groene bak; niet zo leuk om te doen. Goed afval scheiden vraagt dus wel de nodige motivatie. In de gemeente is volgens het onderzoek in 2018 minder restafval ingezameld dan in 2017. “We doen het goed, en daar ben ik trots op.”, aldus Karel van Twist.
Ongeveer de helft van de mensen staat positief tegenover het zelf scheiden van afval, weet hij. Maar het aantal mensen dat het helemaal goed probeert te doen is helaas veel minder, niet meer dan 10 tot 12 procent. We hebben dus nog wel een eind te gaan. Wat ook beter zou kunnen is de verwerking van het plastic afval. Maar helaas is het nog niet mogelijk meer dan 60 procent daarvan te verwerken.

Dat het niet gemakkelijk is om het afval goed te scheiden, en welke problemen daarbij komen kijken, bleek wel uit de vragen die op Karel werden afgevuurd. Waarom luiers niet apart worden ingezameld – omdat het enige bedrijf dat ze kon verwerken failliet is gegaan. Maar dat de gemeente op aanvraag wel een aparte bak ter beschikking stelt voor incontinentieafval, die gratis wordt geleegd. En over de groene bak. Nu die minder vaak wordt opgehaald hebben veel mensen in de zomer last van maden. Daartegen is in ieder geval een goede remedie: leg een stuk klimop in de bak.

Na een korte koffiepauze kwamen ieders persoonlijke vragen aan bod. In de daarvoor bestemde kratten kon men meegenomen “onmogelijk afval” doen. Daarvan kwam het meeste in de bak met vraagtekens terecht. Zoals eindjes kaars, een kapotte panty, bubbeltjesplastic, een eierdoosje van plantaardig materiaal, een schrift met ringband, enzovoort. Zo’n schrift moet je dus uit elkaar halen. Net als broodzakken met een stuk plasticfolie erin. Van plastic verpakkingen met een papieren etiket erop moet je het etiket verwijderen.
De verpakkingsindustrie, de fabrieken en de supermarkten maken het de consument wel moeilijk, zo werd verzucht. De gemeente kan daar helaas niets aan veranderen.
Bij de beantwoording van de vragen passeerden veel afval-weetjes de revu. Daarvan heeft Karel van Twist een opsomming gemaakt. Heel informatief was ook een overzicht van alle soorten afval die worden aangeboden.

Over afval zijn we nog lang niet uitgepraat. Maar de aanwezigen gingen in ieder geval tevreden en met veel informatie naar huis. Duurzaam Drimmelen hoopt dat deze gemotiveerde mensen ook in hun eigen omgeving de boodschap “goed afval scheiden loont” zullen uitdragen. Niet alleen voor de portemonnee, maar vooral ook voor de toekomst.