HomeNieuwsOproep aan e-rijders die niet op eigen terrein kunnen opladen

Oproep aan e-rijders die niet op eigen terrein kunnen opladen

Rijden in een elektrische auto is zuinig, schoon en comfortabel. Veel Nederlanders weten dat. We zien dan ook steeds meer elektrische auto’s op de weg. Helaas is het opladen van deze auto’s niet voor iedereen even gemakkelijk. E-rijders die niet kunnen parkeren en opladen op eigen terrein zijn aangewezen op openbare laadpalen.

 

De provincie Noord-Brabant en Netbeheerder Enexis werken op dit moment aan de uitbreiding van het Brabantse netwerk van openbare laadpalen. Vanuit dit provinciale proefproject kunnen we als gemeente begin 2015 een beperkt aantal (naar verwachting twee) laadpalen plaatsen. Hiervoor komt de gemeente graag in contact met e-rijders die niet kunnen opladen op eigen terrein en daarom een publieke laadpaal zouden willen aanvragen. Onder e-rijders verstaan wij eigenaren en berijders van volledig elektrische en hybride elektrische auto’s.

Voorwaarden
Laadpalen uit het proefproject worden toegewezen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

  • De e-rijder heeft geen mogelijkheid om te parkeren en te laden op eigen terrein.
  • De aanvrager bezit of maakt gebruik van een elektrische auto.

De uiteindelijke locatie van de openbare laadpaal wordt bepaald door de gemeente in overleg met de aanbieder van de laadpaal. De gemeente streeft er naar om de laadpaal binnen een loopafstand van 300 meter van het aanvraagadres te plaatsen. De laad- en servicekosten voor het gebruik van de laadpaal zijn voor de rekening van de e-rijders die de laden bij de laadpaal.

Een verzoek indienen
E-rijders kunnen een verzoek voor een openbare laadpaal indienen bij mevrouw M. Simons van de afdeling Openbare Werken. Zij is bereikbaar via gemeente@drimmelen.nl of telefoonnummer 140162. Het verzoek moet vóór 19 september 2014 binnen zijn om de locatie op tijd door te kunnen geven aan de provincie.

Daarbij dient u de volgende informatie aan te leveren:

  • Uw naam en woonadres
  • Een verklaring waaruit blijkt dat u een elektrische auto bezit of daarover beschikt (zoals een kopie kentekenbewijs of een berijdersverklaring van een leasemaatschappij). Het verstrekken van een ondertekend aankoopcontract is ook mogelijk. Daaruit dient te blijken vanaf welke datum u beschikking krijgt over de elektrische auto.
  • Foto en tekening van de gewenste locatie van de laadpaal en de te reserveren parkeerplaats

Na ontvangst van het verzoek reageert de gemeente zo snel mogelijk of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Door het beperkte aantal beschikbare laadpalen binnen het proefproject biedt het indienen van een verzoek geen garantie op daadwerkelijke plaatsing van een laadpaal. E-rijders die voldoen aan alle eisen worden op een wachtlijst geplaatst. Zodra de gemeente een paal krijgt toegewezen, krijgt de nummer één op de lijst een openbare laadpaal in de buurt van zijn huis enzovoorts.