HomeNieuwsSamen in de zon via Duurzaam Drimmelen

Samen in de zon via Duurzaam Drimmelen

HET KAN EN WORDT VERVOLGD 

Duurzaam Drimmelen organiseerde op 24 april een inspirerende bijeenkomst over hoe we samen van de gratis energie van de zon kunnen profiteren. Dat is goed mogelijk en levert financieel voordeel op voor de bewoners van Drimmelen. 
De techniek, de lokaties en de regelingen zijn er. Maar zo langzamerhand moeten we wel in actie komen en de nodige zaken regelen. Aan Richard Kamsteeg, bestuurslid van Duurzaam Drimmelen, zal het niet liggen. Hij kwam niet alleen met de argumenten, waaronder veel cijfers, maar ook met de mogelijkheden. In dit artikel een samenvatting van zijn betoog. Met een oproep aan degenen die er niet bij waren om alsnog te reageren.  

Iedereen weet zo langzamerhand dat het klimaat verandert doordat er te veel CO2 wordt uitgestoten, door gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en steenkool. Het jaar 2016 was het warmste jaar ooit, het ijs op de polen smelt, het wordt in Afrika en Zuid-Europa steeds droger en het weer lijkt steeds extremer te worden, met zware buien en hevige stormen.
Nu al is de temperatuur 1,5 graden hoger dan het langjarige gemiddelde, en dat zal zeker nog wel even doorgaan als er niet wordt ingegrepen. De verdere opwarming moet worden stop gezet. Er moet een zogenaamde energietransitie plaatsvinden: de overgang naar het gebruik van zon en wind om energie op te wekken.  
Richard liet een korte film zien met de belangrijkste feiten ter illustratie om de aanwezigen als het ware mee te nemen met zijn verhaal, maar dat was eigenlijk niet eens nodig. Zij waren immers gekomen om te weten hoe je daar als inwoners van Drimmelen samen wat aan kunt doen, omdat je vooral samen het verschil kan maken. En zij waren nieuwsgierig naar het voordeel dat zij daar zelf van kunnen hebben.

De door Richard gepresenteerde cijfers gaan uit van het huidige energieverbruik per Drimmelens gezin nu en in de toekomst. In de toekomst gaan we nog meer verbruiken, want dan wordt er veel meer elektrisch gereden en ook elektrisch verwarmd en gekookt. Elk gezin produceert ongeveer 22,5 ton CO2 per jaar. Daar komt de uitstoot van de bedrijven nog bij. Dat moet minder.
Degenen die menen dat ze wel goed zitten doordat ze hebben gekozen voor groene stroom worden veelal voor de gek gehouden. 40% van de stroom wordt als "groen" verkocht. Maar 10% van die groene stroom is echt groen, dat wil zeggen opgewekt door zon en wind. Dat komt doordat energiebedrijven energiecertificaten kopen bij landen die veel groene stroom produceren, zoals Noorwegen met zijn waterkrachtcentrales. Maar de stroom zelf blijft gewoon ter plaatse. Als wij samen lokaal onze eigen groene stroom opwekken, dan zijn we zeker van 100% donkergroene stroom, zoals Richard dat noemt.  

Als we alle stroom in de gemeente Drimmelen groen willen maken is in totaal ruim 119 hectare aan zonnepanelen nodig, waarvan 33 voor particulieren. Of in totaal 10 windmolens. Hierbij is het interessant om te weten dat één hectare zonnepanelen of windmolens ruim 12 keer zo veel energie produceert als een hectare biomassa (wilgen of suikerbieten).

Samen in de zon gaan” is zonder subsidies nog niet mogelijk. Maar die subsidies zijn er gelukkig. Er zijn twee regelingen: de SDE-subsidieregeling en de postcoderoos regeling. De eerste is een subsidie voor het verschil in prijs tussen groene (echte, donkergroene) stroom en “gewone” stroom. Als je die niet op tijd aanvraagt kan het geld op zijn. 
Richard Kamsteeg zet in op de postcoderoos regeling. Binnen een postcodegebied – de gemeente Drimmelen is één postcodegebied - kunnen de krachten worden gebundeld. Er worden daken en/of grond ter beschikking gesteld voor zonnepanelen. De leden van een daarvoor opgerichte coöperatie nemen de stroom af. Zij krijgen 15 jaar lang korting op de energiebelasting.
Om in actie te komen zijn grote daken en grond nodig. Er zijn al mensen die hun dak hebben aangeboden, maar nog  niet genoeg. Bij deze dus nogmaals een oproep. Zie ook de website van Duurzaam Drimmelen: www.duurzaamdrimmelen.nl.  

Na de pauze werd het verhaal verdiept door een discussie aan de hand van stellingen. Dat leverde nog een aantal interessante gezichtspunten en ideeën op. Waarom geen zonnepanelen tussen de windmolens? Moeten de zonnepanelen dichtbij de dorpen komen of ver weg? Zonnepanelen op waterbekkens in de Biesbosch – dat wordt nu onderzocht. Of zonnepanelen in geluidsschermen?
Kortom: veel om over na te denken.
Hopelijk zal het kostenplaatje mensen over de streep trekken, is toch wel de conclusie.

Richard Kamsteeg beantwoordt graag uw vragen: richard@duurzaamdrimmelen.nl