HomeNieuwsStandpunt Duurzaam Drimmelen Wind A16

Standpunt Duurzaam Drimmelen Wind A16

Donderdag 14 september 2017 om 19.30 uur begon de opinieronde van de gemeenteraad van Drimmelen. De tribune was vol belangstellenden en -hebbenden. De raad discussieerde (tot 21.45 uur) over een advies aan wethouder Kuijpers over de plaatsing van windmolens op ons grondgebied langs de A16. De wethouder heeft nl. binnenkort overleg met zijn collega-wethouders van Breda, Zundert en Moerdijk en de gedeputeerde Van Merriënboer om gezamenlijk te komen tot een advies aan Provinciale Staten van Noord Brabant over een zgn. VoorKeurs Alternatief (VKA). 

Half oktober moeten Provinciale Staten een beslissing nemen.

Er waren 6 insprekers, die de gelegenheid te baat namen om hun visie aan de raad mee te geven. Duurzaam Drimmelen natuurlijk ook.
 

 

Ons standpunt hebben we vooraf aan de raad gestuurd en kunt u hier downloaden
Wilt u daarop reageren, dan kunt u contact met Richard Kamsteeg of Jan Pieter Wieldraaijer.