HomeNieuwsVeel informatie over energie tijdens druk bezocht Duurzaamheidscafé

Veel informatie over energie tijdens druk bezocht Duurzaamheidscafé

Het duurzaamheidscafé van 15 mei vond plaats op een bijzondere locatie: bij Sjaak van Schie in Drimmelen. Duurzaam Drimmelen verwachtte dat veel mensen geïnteresseerd zouden zijn in de informatie over het regionale Energieloket met aansluitend twee workshops over zonnepanelen en een gasloze toekomst, en dat bleek te kloppen. Tijdens de presentaties In de nieuwe schuur en in de pauze in de tuin en de kas was er genoeg ruimte voor iedereen.    
Het mooie weer werkte ook mee: veel mensen waren met de fiets gekomen.

Na een korte uitleg door Sjaak van Schie en zijn vrouw over hun plek in het buitengebied van Drimmelen kreeg de nieuwe wethouder van duurzaamheid, Jürgen Vissers, het woord. Als raadslid van Groen Drimmelen (VP/D66) was hij al vaker aanwezig bij duurzaamheidscafé’s, voor het laatst als lijsttrekker voor zijn partij in het politieke café van 5 maart. Toen bleek al dat alle partijen duurzaamheid op hun agenda hebben staan, met ieder hun eigen invulling. In het nieuwe college van burgemeester en wethouders kan daarom op allerlei fronten worden samengewerkt, ook met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Waarbij het voor de nieuwe wethouder, die afkomstig is uit de financiële wereld, van groot belang is dat het financieel allemaal klopt. 
Tijdens zijn eerste collegevergadering is bijvoorbeeld een nota over zonneweiden besproken. Zoals u weet worden er in de toekomst geen gasleidingen meer aangelegd in nieuwe woonwijken. In een voorstel voor een nieuw bestemmingsplan in Terheijden is dat al vastgelegd. En zo zullen meer onderwerpen volgen.
Jürgen Vissers wees ook op het DEA, het Duurzame Energie Akkoord. De komende tijd zal in samenspraak met alle betrokkenen worden bepaald hoe dat wordt uitgevoerd.
Belangrijk is volgens de wethouder dat iedereen zich bewust wordt van de noodzaak om te veranderen, en ook dat men weet dat het voor iedereen persoonlijk wat oplevert. “Iedereen” betekent wel dat omschakelen ook bereikbaar moet zijn voor iedereen, Daarom is het bijvoorbeeld mogelijk om onder gunstige voorwaarden een lening te krijgen via de gemeente.
Als u vragen heeft, dan staat de deur bij Jürgen Vissers altijd open.

Onno Eigeman, de voorman van het Energieloket, vertelde als altijd enthousiast over “zijn” loket, waar iedereen met vragen over zijn of haar energieverbruik in ruime zin welkom is. Het loket goed organiseren met alle betrokken partijen is lastig gebleken. Hoe het uiteindelijk is georganiseerd is niet in een paar woorden samen te vatten, maar dat hoeft ook niet. Als het loket maar werkt.
In Drimmelen is het loket zelf nog uitsluitend digitaal. Wie contact opneemt met het loket kan een afspraak maken met de energieambassadeur, die bij u thuis komt om een energieadvies op te stellen. In sommige gemeenten is het daarnaast mogelijk om een energiewinkel te bezoeken, of is er een mobiele energiewinkel met informatie over alle mogelijkheden om het energieverbruik te optimaliseren en uiteindelijk misschien wel op “nul” uit te komen.

De energieambassadeur van Drimmelen, Fred Nicolaas, vertelde hoe een energie advies tot stand komt. Met een energiescan wordt bekeken waar de energie uit de woning lekt; daar is isolatie waarschijnlijk op zijn plaats. Verder wordt de hele woning bekeken, waarvoor de bewoners veel vragen moeten beantwoorden. Waarbij ook hun energiegedrag niet onbesproken blijft. Want kleine gedragsveranderingen, zoals lichten uit in vertrekken waar je niet bent, kunnen al heel wat besparing opleveren.
En dan zijn natuurlijk allerlei technische maatregelen mogelijk, die niet alleen tot energiebesparing leiden, maar vaak ook tot een verhoging van het comfort - geen tocht meer bijvoorbeeld. 
De energieambassadeur maakt aan de hand van de ingewonnen informatie een energieadvies op, dat wordt voorgelegd aan een medewerker van het Energieloket. Op die manier wordt bereikt dat alle adviezen op dezelfde manier in elkaar zitten.
Op de terugverdientijd van maatregelen wordt in het advies niet ingegaan; dat is iets voor de installateur die de maatregelen gaat uitvoeren.

Wie samen met zijn buren maatregelen wil nemen kan een beroep doen op Buurkracht. Samen met je buren energie besparen is volgens Gert Wagenvoort van Buurkracht voordeliger, makkelijker, leuker en slimmer.

Na de pauze werden de workshops gepresenteerd. Besloten werd om ze na elkaar te doen, zodat iedereen alle informatie tot zich kon nemen. 
Michel Suykerbuyk, regionaal duurzaamheidsadviseur, liet een aantal grafieken zien over de opbrengst van zonnepanelen. Een schuin dak op het zuiden is natuurlijk optimaal, maar ook als je dak daar niet aan voldoet is een goede energieopbrengst mogelijk. 10 zonnepanelen kosten ca € 4.000 ex BTW. Dat is ook echt de prijs, want de BTW krijg je terug. Hebt u in het verleden zonnepanelen aangeschaft en daar BTW over betaald, dan kunt u die nu in principe alsnog terugvragen.
De terugverdientijd van zonnepanelen is 7 tot 10 jaar; het rendement 5-8%.
Waarom je zonnepanelen zou nemen? Omdat het duurzame energie is, omdat het financieel voordelig is en omdat het leuk is! 
Op een vraag uit het publiek naar het verminderen van de opbrengst van zonnepanelen na verloop van tijd, antwoordde Michel dat dat wel meevalt. De omvormers gaan minder lang mee dan de panelen. 
Voor wie het nog niet wist: zonnepanelen werken niet als er geen spanning op het net zit. Wie zonnepanelen heeft kan de extra energie inzetten voor bijvoorbeeld elektrisch koken, verwarmen of een warmtepomp.

De workshop “gasloos” werd verzorgd door Maaike Wolfs en Johan Lammers. “Gasloos” komt steeds dichter bij en is in bestaande woningen niet zó maar te realiseren. In de meeste woningen wordt gas gebruikt voor warm water en verwarming. Daar moet dan iets anders voor in de plaats komen.
Voor een gasloos huis is een goed geïsoleerde woning met goede ventilatie noodzakelijk. Met zonnepanelen kan energie worden opgewekt, waarop ook een warmtepomp kan draaien. De warmtepomp kan werken met water of met lucht, In het laatste geval zijn aanwezige radiatoren niet bruikbaar. Voor warm water is een zonneboiler mogelijk, maar die moet wel ergens geplaatst kunnen worden; de capaciteit ervan is soms maar beperkt.
Ook andere manieren van stoken zijn mogelijk, bijvoorbeeld een pellet-cv ketel of een biomassa ketel. Maar het blijft deze avond bij voorbeelden. Duurzaam Drimmelen komt hier in de toekomst zeker nog op terug.

In de pauze kon een vragenlijst worden ingevuld. Aan het slot van de avond werd uit de ingevulde vragenlijsten de gelukkige winnaar van een gratis energiescan getrokken.
Het was toen al laat, en met veel om over na te denken en in ieder geval na een geslaagde avond gingen de bezoekers naar huis.