HomeNieuwsVerslag duurzaamheidscafe 19 januari 2019

Verslag duurzaamheidscafe 19 januari 2019

Enthousiasme voor verdere samenwerking op het gebied van duurzaamheid
beklonken in eerste duurzaamheidscafé van 2019 

 
Op 15 januari vond het eerste duurzaamheidscafé van 2019 plaats. Met opzet was het café niet aangekondigd als nieuwjaarsreceptie, want zo’n receptie staat in het algemeen voor het samen met gelijkgestemden inluiden van het nieuwe jaar, met de bijbehorende plannen.  Niets mis mee, maar Duurzaam Drimmelen wilde deze gelegenheid juist gebruiken om de banden met andere organisaties te versterken. Organisaties die ook actief zijn op het gebied van duurzaamheid, maar waarvan duurzaamheid geen kernactiviteit is. En dat is gelukt. 

Na een introductie door de secretaris van Duurzaam Drimmelen, Machteld van de Vijver, kregen zes vrijwilligersorganisaties achtereenvolgens het woord om in het kort (5 minuten met een korte uitloop voor het beantwoorden van vragen) te vertellen wat ze doen en wat hun plannen zijn voor 2019 en verder. We hoorden, na Duurzaam Drimmelen, Buurkracht, Goeie Kost, Kiemkracht, de Madese Natuurvrienden, de STED en de eigenaar van het Voedselbos in Hooge Zwaluwe.

Duurzaam Drimmelen is bekend geworden door zijn acties met zonnepanelen en de zogenaamde 4D-café’s, die in het begin nog vooral over isolatie en zon en wind gingen. Maar de wereld is wat betreft duurzaamheid in korte tijd veranderd, ook in Drimmelen. Duurzaam Drimmelen richt zich nu op het brede terrein van duurzaamheid, dus naast isolatie, zon en wind ook op voedselproductie, vervoer, afval, enzovoort. Op dat brede terrein wil zij communiceren, verbinden en ondersteunen. De kennis daarvoor heeft Duurzaam Drimmelen niet zelf in huis; daarvoor is samenwerking met anderen nodig. Het motto van de stichting is ook niet voor niets: Samen werken aan duurzaamheid. In 2019 wil Duurzaam Drimmelen die samenwerking verder uitbouwen, om zodoende meer mensen enthousiast te maken voor duurzaamheid. De duurzaamheidsdag voor het onderwijs wordt voortgezet. Ook wil het bestuur de website beter benutten voor zijn plannen.
Er kon niemand van Buurkracht aanwezig zijn, maar er was wel een presentatie ingeleverd die door Carla Burger van Duurzaam Drimmelen werd toegelicht. Buurkracht is een professionele organisatie die burgers ondersteunt die samen wat willen doen aan hun woningen, bijvoorbeeld isoleren of zonnepanelen laten leggen. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook stimulerend en leuk. Buurkracht heeft een app waarmee mensen met plannen elkaar kunnen vinden.
Goeie Kost is het bekende adres waar je via de website www.goeiekost.nl lokaal geproduceerd biologisch voedsel kunt bestellen. Kees Kooijmans vertelde dat de organisatie bekijkt of ze ook producten kunnen gaan verkopen die nog niet het officiële keurmerk hebben voor het predicaat “biologisch”. Ook is de organisatie op zoek naar meer afhaalpunten.
Hans van Dongen is een van de woordvoerders van Kiemkracht. Kiemkracht is de naam van de (nog niet formele) organisatie waaronder allerlei organisaties op het gebied van biodiversiteit zich hebben gebundeld. Ze zijn op zoek naar een manier waarop zij hun gezamenlijke belangen kunnen behartigen. Ook hier dus: samenwerking.
De activiteiten van de Madese Natuurvrienden werden vol enthousiasme toegelicht door Arjen Stoop. Velen zullen verbaasd zijn geweest over de veelheid van activiteiten die door vele vrijwilligers worden verricht, tot ver buiten de gemeentegrenzen trouwens. De Madese Natuurvrienden zijn actief op het gebied van onderhoud van de natuur (wilgen knotten, onderhoud van de Liniehof….) en natuureducatie (lezingen, werkgroepen…). Zie de website www.madesenatuurvrienden.nl. Er wordt veel gedaan met en voor kinderen. 
STED staat voor Stichting Energietransitie Drimmelen. Deze stichting gaat de windmolens die langs de A16 komen beheren en voert het Drimmelens Energie Akkoord uit. Met een deel van het geld dat de windmolens gaan opleveren worden allerlei projecten in de dorpen in de gemeente ondersteund. Bestuurslid van de STED Marijke Vos gaf hierover een korte toelichting. U zult hier zeker meer van horen. De STED heeft (nog) geen eigen website. Informatie is te vinden op de website van Duurzaam Drimmelen.  
Cedric Bousché is eigenaar van het voedselbos in Hooge Zwaluwe dat de naam Veld voor Verder draagt. Hij vroeg vooral aandacht voor het fenomeen voedselbos, dat volgens hem in de toekomst een rol kan spelen bij de voedselvoorziening. Zijn streven is dat er in de gemeente meer grond wordt aangekocht om in te richten als voedselbos. Cedric is overigens ook actief binnen Kiemkracht. En zo komt alles en iedereen samen! 

   

Voordat het gezelschap aan de bubbels ging is er nog even gesproken over de invulling van de komende duurzaamheidscafé’s. Welke onderwerpen willen de aanwezigen graag behandeld zien? Dat leverde nog een paar interessante ideeën op.
De inhoud van de café’s voor de eerste helft van het jaar staat overigens al vast. Zoals gebruikelijk wordt het seizoen in juni afgesloten in samenwerking met Goeie Kost. Het thema wordt dan voedselverspilling.
Ook kregen nog twee mensen de gelegenheid om hun plannen naar voren te brengen. Henk Hindriks vertelde dat hij het initiatief heeft genomen om een ecowijk te ontwikkelen in de gemeente Drimmelen. Sjaak van Schie wil een werkgroep vormen om een repair café te realiseren.

En toen was het tijd voor de nieuwjaarsborrel, en werd het naast interessant ook erg gezellig in het clubhuis van de Madese Natuurvrienden. 
Van de verdere samenwerking tussen de organisaties zult u zeker meer horen.