HomeOver onsMissie en visie

Missie en visie

MISSIE EN VISIE VAN DUURZAAM DRIMMELEN


Motto van Duurzaam Drimmelen
Samen werken aan duurzaamheid in de gemeente Drimmelen door communicatie, en door het
verbinden en ondersteunen van initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven.


Missie
Duurzaam Drimmelen ziet het als haar maatschappelijke taak om de leefbaarheid en sociale
samenhang in de gemeente Drimmelen te bevorderen waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is.
Wij willen daarmee een bijdrage leveren aan het behoud van de leefbaarheid van de aarde voor
onze huidige en toekomstige generaties.
Wij zetten ons in voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente Drimmelen, door hen
te informeren, samen te brengen, te verbinden en met hen samen te werken. Daarvoor stellen wij
onze kennis, informatie en contacten ter beschikking. Wij willen samen werken aan duurzaamheid.


Visie
De gevolgen van het handelen van mensen op hun omgeving zijn ingrijpend; dat wordt steeds
duidelijker. Het klimaat wordt extremer, de biodiversiteit neemt snel af, de vervuiling van onze
leefomgeving neemt toe, de oorspronkelijke natuur wordt steeds schaarser en grondstoffen raken
uitgeput. Steeds meer komt het besef dat een leefbare toekomst wordt bedreigd als we deze
ontwikkelingen niet keren. We zien daarom steeds meer initiatieven, van inwoners, organisaties,
bedrijven en de overheid, die deze ontwikkelingen willen stoppen en die willen bijdragen aan het
verduurzamen van de aarde en de maatschappij.


Duurzaam Drimmelen wil die initiatieven op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeente
Drimmelen ondersteunen en stimuleren door:
• nieuwe ontwikkelingen te volgen en breder bekend te maken;
• te communiceren over nieuwe en bestaande initiatieven;
• inwoners, organisaties, bedrijven en overheden met elkaar in contact te brengen;
• het verwerven en delen van informatie en kennis.