HomeOver onsVerdienmodellen

Verdienmodellen

Collectieve inkoop zonnepanelen. In 2013 zijn door collectieve inkoop van zonnepanelen in Drimmelen al ruim 150 installaties verricht met een totale omzet van meer dan 1 miljoen euro. Na oprichting van de coöperatie kan de inkoop door de coöperatie worden overgenomen, waarbij een handeling fee moet worden afgedragen. Ook kunnen huurwoningen worden voorzien van zonnepanelen, waarbij de financiering eventueel door derden, via de coöperatie kan worden gedaan. Met de lagere stroomkosten worden de co-financiers vanuit de coöperatie in een periode van 10 tot 15 jaar terugbetaald met rente. De coöperatie kan maximaal gebruik maken van lokale ondernemerskracht, fiscale voordelen, collectieve inkoop en subsidiemogelijkheden.

Zon op …school, vereniging, etc. Er worden zonnepanelen geplaatst op scholen, overheids- en verenigingsgebouwen. De financiering van de PV-installatie wordt gevormd vanuit leden van de coöperatie die voor hun investering BTW-aftrek over hun eigen energierekening ontvangen. De installatie wordt verricht door ondernemers uit Drimmelen en rond het project wordt een educatieprogramma ontwikkeld.

Asbest er af, zonnepanelen er op. Samen met agrarisch ondernemers worden asbestdaken gesaneerd en voorzien van zonnepanelen. Er bestaan al fiscale stimuleringsregelingen hiertoe, maar het wordt pas echt interessant als de opgewekte stroom gesaldeerd mag worden. Samen met ondernemers, de VEC en lokale fiscale adviseurs onderzoeken we interessante verdienmodellen.

Collectieve inkoop van groene energie. Leden van de coöperatie kunnen deelnemen aan de collectieve inkoop van groene energie door de coöperatie, eventueel ism met de overkoepelende VEC. Hiermee kunnen zij besparen op de energiekosten, worden zij ‘ontzorgt’ bij de overschrijving (switch-service) en dragen zij bij aan de energietransitie in Nederland. Bij de overschrijving van de leden naar de nieuwe energieleverancier ontvangt de coöperatie een ‘bescheiden fee’.

Energiereductie van bestaande woningen. Veel woningen zijn al energiezuiniger te maken door relatief eenvoudige maatregelen. Met lokale ondernemers wordt een project opgezet waarin de investering voor de besparende maatregelen wordt gefinancierd door een lagere energierekening gedurende 10 jaar. Dit project kan worden uitgewerkt in samenwerking met de beide woningstichtingen binnen onze gemeente.

Sociale windenergie. De gemeente Drimmelen wil toestemming geven aan de ontwikkeling van drie windmolens langs de A16. Ook in de gemeente Moerdijk en Breda worden langs de snelweg windmolens geplaatst. Samen met andere lokale initiatieven en de Regio West Brabant (RWB) wordt windbeleid ontwikkeld wat moet zorgen voor maximale revenuen van deze voor de lokale gemeenschap. Via de coöperatie kunnen winddelen worden gekocht, waarmee de windmolen kan worden gefinancierd.

Bio installatie. In Drimmelen komt veel biomassa tot stand dat nu wordt afgevoerd naar elders. Samen met de ZLTO, de gemeente Drimmelen en het waterschap Brabantse Delta wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn deze biomassa lokaal om te zetten in energie. Daarbij wordt ook de optie van gezamenlijke ontwikkeling met andere initiatieven in de Amerstreek onderzocht.