HomeThema'sDe dorpsmolen weer een stap dichterbij

De dorpsmolen weer een stap dichterbij

In plaats van het gebruikelijke 4D-café vindt op dinsdag 15 december een algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur van de Coöperatie Duurzaam Drimmelen nodigt de leden uit om een ontwerp-intentieovereenkomst te bespreken die het bestuur wil aangaan met de gemeenten Drimmelen en Moerdijk, de coöperatie Energiek Moerdijk en de energieproducent/ projectontwikkelaar Raedthuys, die het windpark Zonzeel langs de A-16 gaat bouwen.

Bij Zonzeel komen volgens de plannen minimaal 8 windmolens, waarvan 3 op het grondgebied van Drimmelen. Een deel van het ingewikkelde voorbereidingstraject is nu gelopen. De ondertekening van de intentieovereenkomst kan worden gezien als een belangrijke stap. Aan de leden van Duurzaam Drimmelen wordt gevraagd in te stemmen met de ontwerp-overeenkomst, waarin onder andere staat op welke manier de betrokkenen gaan samenwerken om de doelstelling te bereiken.   

De plannen voor de ontwikkeling van het windmolenpark zijn onlangs aan de gemeenteraden van Drimmelen (op 19 november) en Moerdijk gepresenteerd, maar staan natuurlijk ook op de agenda van de algemene ledenvergadering. Na de pauze wordt de ontwerp-intentieovereenkomst met de leden besproken. Het bestuur hoopt op een grote opkomst; de kans om over een belangrijke stap in deze ontwikkeling mee te beslissen mogen de leden niet voorbij laten gaan.

De leden hebben inmiddels via de mail een brief met programma en informatie ontvangen. Die zijn ook te vinden op de website: www.duurzaamdrimmelen.nl. Bent u nog geen lid van de Coöperatie Duurzaam Drimmelen maar wilt u dat wel worden? Via de website kunt u zich daarvoor aanmelden. Alleen leden hebben toegang. Als u voor de aanvang van de vergadering lid wordt mag u deelnemen aan de vergadering.

U bent van harte welkom op dinsdag 15 december. Plaats: 't Trefpunt, Raadhuisplein 1A in Made

Inloop en ontvangst met koffie of thee vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.