HomeThema'sWindpark Zonzeel

Windpark Zonzeel

Sociale windenergie in de gemeente Drimmelen.

Zoals bekend, is de Coöperatie Duurzaam Drimmelen nauw betrokken bij de ontwikkeling van windmolens in onze gemeente, het zogenaamde Windpark Zonzeel. De plannen zijn onderdeel van het nationale energieakkoord om steeds minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en over te gaan op duurzame energiebronnen, zoals wind en zon. Op de komende klimaatconferentie begin december in Parijs moeten internationaal vergaande afspraken worden gemaakt om de CO2-productie drastisch terug te brengen om niet aan te lopen tegen een klimaatverandering met alle negatieve gevolgen van dien.

Ook lokaal moeten wij onze stenen bijdragen. En dat kunnen wij!

De gemeente Moerdijk, de gemeente Drimmelen, de coöperaties Energiek Moerdijk en Duurzaam Drimmelen zijn al enige tijd met elkaar in gesprek om de ontwikkeling van 8 windmolens, die op onze grond langs de A-16 (5 in de gemeente Moerdijk en 3 in de gemeente Drimmelen) moeten komen, voor te bereiden. De projectontwikkelaar Raedthuys is al bijna 20 jaar bezig met windenergie en is ook een partner in de ontwikkeling. Deze partijen hebben een intentieovereenkomst opgesteld, die door de verschillende partijen goedgekeurd moeten worden. Ook de Coöperatie Duurzaam Drimmelen zal op korte termijn met haar leden hierover in gesprek gaan.

Waarom vindt Duurzaam Drimmelen het belangrijk aan deze ontwikkeling mee te werken?

Er zijn 2 redenen voor.

Ten eerste willen wij ons inzetten voor de energietransitie: van fossiel naar duurzaam!

Ten tweede moeten de opbrengsten van de molens zoveel mogelijk terugvloeien in onze eigen gemeente. We noemen dat sociale windenergie. En die opbrengsten zijn aanzienlijk. De bedoeling is, dat we met deze opbrengsten de overgang van fossiel naar duurzaam stimuleren met allerlei maatregelen (isolatie van woningen, grootschalige plaatsing van zonnepanelen, etc.), die financieel mogelijk worden gemaakt door de opbrengsten uit de molens. Zo krijgen we onze eigen “dorpsmolens”.

Zowel de gemeenteraad van Moerdijk als die van Drimmelen hebben in 2014 besloten, dat vergunningen voor de bouw van windmolens pas worden afgegeven, wanneer er, naast andere ruimtelijke en bouwtechnische voorwaarden, aan deze sociale randvoorwaarden wordt voldaan.

Het proces is nu zo ver gevorderd, dat de gemeenteraden begin volgend jaar enkele belangrijke beslissingen over de voortgang moeten nemen. Daaraan voorafgaand vindt er een informatieavond plaats voor de raadsleden en andere belangstellenden. Op 19 november a.s. vindt die voor Drimmelen plaats. Aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis van Made. Het onderwerp wordt omstreeks 20:30 uur behandeld.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u naar die bijeenkomst komen.