Een betere toekomst

Duurzaam Drimmelen zet zich in voor een betere toekomst in de Gemeente Drimmelen. Beter voor mensen (inwoners, ondernemers en bezoekers), beter voor dieren (welzijn), beter voor de natuur (biodiversiteit) en beter voor ons milieu (land,water, lucht and atmosfeer).

We zetten ons in voor een meer duurzame samenleving. Met het oog op de erfenis van toekomstige generaties.

een meer duurzame samenleving

Er zijn meerdere definities van hoe een duurzame samenleving precies uitziet. Eén daarvan is een samenleving die de aarde (en inclusief de natuur, onze natuurlijk hulpmiddelen en ons milieu) niet overbelast. Andere definities leggen de nadruk meer nadruk op wat toekomstige generaties ‘erven’ van vorige generaties, vooral van de onze. Tegenwoordig zouden we er ook ‘andere delen van de wereld niet overbelasten’ kunnen toevoegen. In de zin dat we leven allemaal in één ‘biosfeer’. Het gedrag van mensen in één land heeft directe gevolgen voor mensen aan de andere kant van de wereld.

Welke definitie je ook leest, kom je tot één conclusie: om naar een meer duurzame samenleving te komen (waar ook ter wereld), zullen we ons gedrag moeten veranderen. Zoals we nu met z’n allen leven is niet op lange (of zelfs op korte) termijn meer houdbaar.

 

concrete stappen

We geloven dat stappen naar een meer duurzame samenleving niet alleen afhankelijk zijn van overheden, instituten, regelgeving, bedrijven  en keurmerken. Politieke en Economische ‘systemen’ reageren vrij traag. Sommige deelnemers aan de ‘economische systemen’ maken graag gebruik van de PR-uitstraling ‘Duurzaam’ maar hebben ook alle belang om de huidige ‘systemen’ in stand te houden.

We geloven dat initiatieven van vooral individuele mensen de belangrijkste stappen kunnen maken. Mensen die durven dromen, denken en aanpakken, jong en oud, theoretische en praktische mensen. En vooral in samenwerking met elkaar. Ze hebben samen invloed op de politiek, op de keuze van leveranciers, enz.

We geloven ook dat we niet alleen binnen de ‘bestaande structuren’ moeten werken om vooruitgang te boeken.  We volgen vooral ‘de energie in de maatschappij’. 

Nationale en internationale ontwikkelingen zijn uiteraard belangrijk. Maar net als in alle andere delen van Nederland (en de wereld) vinden we dat we ook in Drimmelen stappen moeten maken naar een meer duurzame samenleving.

 

Onze bijdrage

Onze bijdrage aan een duurzamer samenleving is inwoners en organisaties in Drimmelen uit te nodigen om positieve stappen te zetten. Hoe groot of klein dan ook. 

Dat doen we door mensen te inspireren, informeren en met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld bij onze ‘Duurzaamheidscafés’ en bij andere evenementen die we samen met onze partners organiseren.

Mensen maken hun eigen keuzes met betrekking tot energieverbruik, voeding, mobiliteit, enz. Wij hopen dat we hen in positieve zin inspireren en informeren om (soms) bewuster keuzes te maken.