Duurzaam Drimmelen is altijd opzoek naar mensen die enthousiast zijn over duurzaamheid. Hieronder kan je de beschikbare vacatures bekijken.

Gezocht: Voorzitter

iemand die het leuk vindt samen te werken aan duurzaamheid

Gezocht: Vrijwilligers

mensen die het leuk vinden zich samen met anderen in te zetten voor duurzaamheid

Missie

Duurzaam Drimmelen ziet het als haar maatschappelijke taak om de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente Drimmelen te bevorderen waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is. Wij willen daarmee een bijdrage leveren aan het behoud van de leefbaarheid van de aarde voor onze huidige en toekomstige generaties. Wij zetten ons in voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente Drimmelen, door hen te informeren, samen te brengen, te verbinden en met hen samen te werken. Daarvoor stellen wij onze kennis, informatie en contacten ter beschikking. Wij willen samen werken aan duurzaamheid.

Visie

De gevolgen van het handelen van mensen op hun omgeving zijn ingrijpend; dat wordt steeds duidelijker. Het klimaat wordt extremer, de biodiversiteit neemt snel af, de vervuiling van onze leefomgeving neemt toe, de oorspronkelijke natuur wordt steeds schaarser en grondstoffen raken uitgeput. Steeds meer komt het besef dat een leefbare toekomst wordt bedreigd als we deze ontwikkelingen niet keren. We zien daarom steeds meer initiatieven, van inwoners, organisaties, bedrijven en de overheid, die deze ontwikkelingen willen stoppen en die willen bijdragen aan het verduurzamen van de aarde en de maatschappij. Duurzaam Drimmelen wil die initiatieven op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeente Drimmelen ondersteunen en stimuleren door: nieuwe ontwikkelingen te volgen en breder bekend te maken; te communiceren over nieuwe en bestaande initiatieven; inwoners, organisaties, bedrijven en overheden met elkaar in contact te brengen; het verwerven en delen van informatie en kennis.